Odszkodowania

Współpracujemy z profesjonalną firmą dochodzącą odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń.

1. Szkody na osobie (urazy, uszkodzenia ciała, cierpienia psychiczne) powstałe wskutek:
a) wypadków komunikacyjnych - jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy - jeżeli nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku,
Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączna przyczyną wypadku.
Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy osoba nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.
b) śmierci osoby bliskiej w wypadku - poszkodowanym w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13,
Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.
c) wypadków przy pracy
Za wypadek w pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a nadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest zobowiązany do naprawienia szkody.
d) poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych - wskutek śliskiej powierzchni, dziurawej drogi lub chodnika etc.,
e) nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby, jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczenie kredytu,
f) wypadków w rolnictwie,

2. Szkody w pojeździe, w przypadku:
a) problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę - szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
b) zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,
c) zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie - żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,
d) rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
e) odmowie wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku - nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny, kopiowanie kluczyków, kwestionowanie wersji wskazanej przez poszkodowanego.

3. Szkody z tytułu błędów medycznych
a) szkody na osobie z tytułu wadliwie przeprowadzonego leczenia , błędnej diagnozy

Prosimy o podanie swoich danych oraz numeru kontaktowego ,celem umówienia spotkania.